Rủi ro hoạt động forex

Ngôn ngữ chính thức của công ty là tiếng Anh. Để có mô tả đầy đủ hơn về hoạt động của Công ty, vui lòng truy cập phiên bản tiếng Anh của trang web. thông tin được dịch sang các ngôn ngữ khác tiếng Anh chỉ nhằm mục đích thông tin và không có hiệu lực pháp luật, Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp bằng các ngôn ngữ khác.

TIẾT LỘ RỦI RO CHO CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI NGOẠI TỆ VÀ CÁC ĐÃN XUẤT

Cảnh báo ngắn này là một bổ sung cho các điều khoản kinh doanh chung, không nhằm để đề cập đến tất cả các rủi ro và các khía cạnh quan trọng khác của hoạt động với ngoại tệ và các dẫn xuất. Xét rủi ro, bạn không nên quyết định các giao dịch của các sản phẩm nói trên nếu bạn không biết về bản chất của hợp đồng mà bạn tham gia, các khía cạnh pháp lý của các mối quan hệ như vậy trong phạm vi hợp đồng đó, hoặc mức độ rủi ro của bạn. Các hoạt động với ngoại tệ và các dẫn xuất có liên quan đến mức độ rủi ro cao, vì vậy nó không phù hợp với nhiều người. Bạn phải đánh giá kỹ lưỡng các hoạt động như thế nào phù hợp với mình, có tính đến kinh nghiệm, mục đích của bạn, nguồn lực tài chính và các yếu tố quan trọng khác.

1. CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI NGOẠI TỆ VÀ CÁC ĐÃN XUẤT

1.1 Giao dịch đòn bẩy có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng được phóng đại; nó cũng có nghĩa là thiệt hại được phóng đại. Yêu cầu ký quỹ càng thấp thì rủi ro tổn thất tiềm tàng càng cao nếu thị trường đi ngược lại với bạn. Đôi khi lợi nhuận yêu cầu có thể chỉ là 0,5%. Cần lưu ý rằng khi giao dịch bằng cách sử dụng margin, khoản lỗ của bạn có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn và có thể mất nhiều tiền hơn mức đầu tư ban ban đầu. Số tiền margin ban đầu có vẻ nhỏ so với giá trị của các hợp đồng ngoại tệ hoặc các hợp đồng phái sinh, vì tác dụng của “đòn bẩy” được sử dụng trong quá trình giao dịch. Những chuyển động thị trường không tương xứng sẽ có tác động gia tăng tương ứng lên số tiền đã hoặc sẽ ký quỹ. Trường hợp này có thể có lợi và cũng có hại cho bạn. Khi hỗ trợ các lệnh giao dịch của bạn, bạn có thể bị thua lỗ trong phạm vi margin ban đầu và bất kỳ khoản tiền nạp thêm nào trong tài khoản. Nếu thị trường bắt đầu đi ngược hướng với giao dịch của bạn, và/hoặc số tiền margin yêu cầu tăng lên, thì tài khoản có thể yêu cầu bạn phải khẩn trương nạp thêm khoản tiền để hỗ trợ cho các lệnh giao dịch đó. Việc không đáp ứng được yêu cầu nạp thêm tiền có thể dẫn đến việc các lệnh của bạn bị đóng và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiếu vốn liên đới.

1.2 Các lệnh giao dịch và chiến lược giảm rủi ro
Đặt một số lệnh (ví dụ như lệnh “dừng lỗ”, nếu được pháp luật địa phương cho phép, hoặc lệnh “chốt lời”) giúp hạn chế số tiền thiệt hại tối đa, có thể trở nên không hiệu quả nếu tình hình thị trường làm cho việc thực hiện các lệnh như vậy không thể thực hiện được (ví dụ như khi thị trường không thanh khoản). Bất kỳ chiến thuật nào sử dụng các lệnh kết hợp, ví dụ như “spread” và “straddle” có thể không ít nguy hiểm hơn các lệnh “dài” và “ngắn” thông thường.

2. RỦI RO ĐẶC BIỆT CHO CÁC GIAO DỊCH VỚI NGOẠI TỆ VÀ PHÁI SINH

2.1 Điều kiện để ký kết hợp đồng
Bạn cần phải có được thông tin chi tiết về các điều kiện ký kết hợp đồng và các nghĩa vụ liên quan đến nó (ví dụ về các trường hợp, trong đó bạn có thể thu được nghĩa vụ phải thực hiện hoặc chấp nhận phân phối bất kỳ tài sản nào trong khuôn khổ hợp đồng tương lai, hoặc, trong trường hợp lựa chọn, thông tin về ngày hết hạn và thời hạn để thực hiện các quyền chọn). Trong một số trường hợp, một sàn chứng khoán hoặc cơ quan bù trừ có thể thay đổi yêu cầu của hợp đồng chưa giải quyết (bao gồm cả giá thực hiện) để phản ánh những thay đổi trong thị trường của tài sản tương ứng.

2.2 Tạm dừng hoặc hạn chế giao dịch. Tương quan giá
Một số tình huống thị trường nhất định (ví dụ trạng thái mất thanh khoản) và/hoặc các quy tắc hoạt động của một số thị trường (ví dụ như đình chỉ giao dịch liên quan đến hợp đồng hoặc tháng hợp đồng, do vượt quá giới hạn thay đổi giá) có thể làm tăng nguy cơ tổn thất phát sinh, vì việc thực hiện các giao dịch hoặc các lệnh bình phương/lưới trở nên khó khăn hoặc không thể. Tổn thất có thể tăng lên, nếu bạn bán các quyền chọn. Sự liên kết hợp lý không phải lúc nào cũng tồn tại giữa giá của tài sản và tài sản phái sinh. Việc không có giá chuẩn cho một tài sản có thể làm cho một ước tính “giá trị hợp lý” gặp khó khăn.

2.3 Các khoản tiền ký quỹ và tài sản
Bạn nên tự làm quen với các công cụ bảo vệ, trong giới hạn bảo toàn vốn ký quỹ của bạn dưới hình thức tiền mặt hoặc bất kỳ tài sản khác, khi thực hiện một hoạt động trong nước hoặc ở nước ngoài, đặc biệt là nếu công ty giao dịch mất khả năng thanh toán hoặc phá sản thì đó thực sự là một rắc rối . Khả năng mà bạn có thể thu hồi lại tiền mặt hoặc các tài sản khác được quy định bởi luật pháp và các tiêu chuẩn của quốc gia nơi mà Bên kia tiến hành các hoạt động của mình.

2.4 Phí hoa hồng và các khoản phí khác
Trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, bạn sẽ nhận được chi tiết rõ ràng về tất cả các khoản phí hoa hồng, thù lao và các khoản phí khác mà bạn sẽ phải trả. Các chi phí này sẽ ảnh hưởng đến kết quả tài chính ròng của bạn (lợi nhuận hoặc lỗ).

2.5 Các giao dịch trong các phạm vi pháp lý khác
Thực hiện các giao dịch trên thị trường ở bất kỳ phạm vi pháp lý nào khác, kể cả các thị trường chính thức kết nối với thị trường nội địa của bạn có thể gây ra thêm rủi ro cho bạn. Quy định của các thị trường nói trên với mức độ bảo vệ nhà đầu tư có thể khác so với ở thị trường của bạn (thậm chí mức độ bảo vệ thấp hơn). Cơ quan quản lý địa phương của bạn không thể đảm bảo tuân thủ bắt buộc đối với các quy tắc được xác định bởi các cơ quan quản lý hoặc thị trường trong các phạm vi pháp lý khác mà bạn thực hiện các giao dịch.

2.6 Rủi ro tiền tệ
Lợi nhuận và thua lỗ của các giao dịch với các hợp đồng được tái đổi bằng ngoại tệ khác với tiền tệ trong tài khoản của bạn bị ảnh hưởng bởi sự biến động tỷ giá khi chuyển từ đồng tiền hợp đồng sang tiền tệ của tài khoản.

2.7 Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến khả năng giao dịch của bạn. Đó là rủi ro mà CFD hoặc tài sản của bạn không thể giao dịch vào thời điểm bạn muốn giao dịch (để tránh mất mát, hoặc để kiếm lợi nhuận). Ngoài ra, margin bạn cần duy trì như một khoản tiền ký quỹ với nhà cung cấp CFD được tính lại hàng ngày theo những thay đổi về giá trị của các tài sản tiềm ẩn của CFD mà bạn nắm giữ. Nếu việc tính toán lại (đánh giá lại) sẽ làm giảm giá trị so với giá trị của ngày hôm trước, bạn sẽ phải thanh toán tiền mặt cho nhà cung cấp CFD ngay lập tức để khôi phục lại vị trí margin và bù đắp tổn thất. Nếu bạn không thể thực hiện thanh toán, thì nhà cung cấp CFD có thể đóng giao dịch của bạn cho dù bạn có đồng ý với hành động này hay không. Bạn sẽ phải chịu sự mất mát, ngay cả khi giá của tài sản cơ bản sau đó hồi phục. Có những nhà cung cấp CFD thanh lý tất cả các lệnh giao dịch CFD của bạn nếu bạn không có khoản margin bắt buộc, ngay cả khi một trong những lệnh giao dịch đó đang có lợi nhuận ở giai đoạn đó. Để duy trì giao dịch ở vị thế mở, bạn có thể phải đồng ý cho phép nhà cung cấp CFD nhận các khoản thanh toán bổ sung (thường là từ thẻ tín dụng của bạn) theo quyết định của họ khi được yêu cầu phải đáp ứng margin call. Trong một thị trường chuyển đổi nhanh, dễ bay hơi bạn có thể dễ dàng thự chiện một hóa đơn thẻ tín dụng lớn theo cách này.

2.8 Giới hạn “Stop loss”

Để hạn chế tổn thất nhiều nhà cung cấp CFD cung cấp cho bạn cơ hội để lựa chọn “stop loss”. Điều này sẽ tự động đóng lệnh của bạn khi nó đạt đến một mức giá giới hạn mà bạn chọn. Có một số trường hợp, trong đó giới hạn “stop loss” không có hiệu quả ví dụ, nơi có những chuyển động giá cả nhanh hoặc đóng cửa thị trường. Giới hạn của việc dừng lỗ không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ bạn khỏi những tổn thất.

2.9 Rủi ro thực hiện

Rủi ro thực hiện liên quan đến thực tế là giao dịch có thể không diễn ra ngay lập tức. Ví dụ: có thể có khoảng thời gian trễ giữa thời điểm bạn đặt hàng và thời điểm nó được thực hiện. Trong giai đoạn này, thị trường có thể đã tiến triển chống lại bạn. Đó là, lệnh của bạn không được thực hiện với mức giá mà bạn mong đợi. Một số nhà cung cấp CFD cho phép bạn giao dịch ngay cả khi thị trường đóng cửa. Cần lưu ý rằng giá cho các lênh giao dịch này có thể khác biệt rất nhiều so với giá đóng của tài sản cơ bản. Trong nhiều trường hợp, chênh lệch mua bán có thể giãn rộng hơn khi thị trường mở.

2.10 Rủi ro đối tác

Rủi ro đối tác là rủi ro mà nhà cung cấp phát hành CFD (nghĩa là đối tác của bạn) không trả được nợ và không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Nếu quỹ của bạn không được tách rời khỏi quỹ của nhà cung cấp CFD, và nhà cung cấp CFD gặp khó khăn về tài chính, thì có nguy cơ là bạn không thể nhận lại bất kỳ khoản tiền nào.

2.11 Hệ thống giao dịch – Phần lớn các hệ thống giao dịch điện tử thông thường sử dụng thiết bị máy tính để định tuyến, cân bằng hoạt động, đăng ký và thanh toán bù trừ giao dịch. Cũng như các thiết bị và hệ thống điện tử khác, chúng có thể bị lỗi tạm thời và hoạt động bị lỗi. Cơ hội bồi thường thiệt hại nhất định có thể phụ thuộc vào giới hạn trách nhiệm pháp lý được xác định bởi nhà cung cấp hệ thống giao dịch, thị trường, nhà phân phối và/hoặc các công ty kinh doanh. Các giới hạn này có thể thay đổi; bạn cần phải lấy thông tin chi tiết từ công ty giao dịch về vấn đề này.

2.12 Giao dịch điện tử – Giao dịch thực hiện bằng bất kỳ mạng lưới điện tử thông tin liên lạc nào có thể khác không chỉ từ việc kinh doanh trên bất kỳ thị trường “kịch liệt” thông thường nào, mà còn từ các giao dịch mà các hệ thống thương mại điện tử khác cũng được sử dụng. Nếu bạn thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên Mạng Truyền thông Điện tử, bạn phải chịu rủi ro cụ thể đối với hệ thống đó, bao gồm cả nguy cơ thất bại trong hoạt động của phần cứng hoặc phần mềm. Sự thất bại của hệ thống có thể dẫn đến những điều sau: Lệnh của bạn không được thực hiện theo hướng dẫn; một lệnh có thể không được thực hiện; có thể không liên tục nhận được thông tin về lệnh của bạn, hoặc để đáp ứng các yêu cầu margin.

2.13 Hoạt động trực tuyến – Trong một số phạm vi pháp lý, các công ty được phép tiến hành các hoạt động trực tuyến. Công ty kinh doanh của bạn có thể làm đối tác cho các hoạt động đó. Tính năng đặc biệt của các hoạt động này nằm ở sự phức tạp hoặc không thể đóng lệnh, ước tính giá trị, hoặc xác định giá hợp lý hoặc rủi ro. Vì những lý do nêu trên, các hoạt động này có thể được kết nối với rủi ro gia tăng. Quy chế điều hành hoạt động kinh doanh trực tuyến có thể ít nghiêm ngặt hơn hoặc cung cấp một chế độ quy định cụ thể. Bạn sẽ cần phải làm quen với các quy tắc và rủi ro liên quan đến nó, trước khi thực hiện các hoạt động như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *